image

Lietoti Mercedes pie uzticamiem tirgotājiem - tas ir iespējams!

09-сен, 00;01 alexpuskins 0 347
Ja esi nolēmis pirkt lietotu Mercedes, tevi, tāpat kā citus lietotu auto pircējus, visticamāk, satrauc “jaunā” auto kvalitāte un viešas pamatotas šaubas par pārdevēja uzticamību....image

Pre-Owned Mercedes Cars from Reliable Sellers – A Possible Dream!

09-сен, 00;01 alexpuskins 0 321
In case you've decided to purchase a pre-owned Mercedes, you, like other buyers of used cars, probably worry about the quality of your "new" car and have reasonable doubts about the reliability of the seller....